Vizyonumuz

Derneğin Vizyonu :

Birlik olmanın getirdiği dürüstlük, saygınlık, tarafsızlık, devlete bağlılık ilkelerinin ışığında, eğitime muhtaç kız çocuklarının sorunlarına duyarlı, üyelerimiz ile etkili iletişim ve işbirliği içerisinde derneğimize yapılan yardımlardan dolayı oluşan kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla dernek temelinde gücünü katılımcı, demokratik ve şeffaf yönetimden ve kurumsallaşmış üretken çalışma anlayışından alan ve sürekli gelişme yönünde çıtayı daha da yukarı çıkartarak ve standardımızı yükselterek örnek bir Dernek olmak.